Εως την επόμενη Δευτέρα θα ανακοινωθούν από τον ΟΑΕΔ τα τελικά αποτελέσματα για τα πεντάμηνα κοινωφελούς εργασίας που αφορούν τις 10000 προσλήψεις.

Οι μη επιτυχόντες εφόσον το επιθυμούν μπορούν να καταθέσουν ηλεκτρονικά ένσταση στον ΟΑΕΔ για τις προσλήψεις κοινωφελούς εργασίας έως σήμερα Δευτέρα 4 Νοεμβρίου ενώ τα τελικά αποτελέσματα για τα πεντάμηνα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ θα ανακοινωθούν έως την Δευτέρα και το dikaiologitika.gr θα τα ανακοινώσει αμέσως όταν τα έχει στην διάθεση του. Μετά τα τελικά αποτελέσματα από τον ΟΑΕΔ για τα πεντάμηνα κοινωφελούς εργασίας που θα ανακοινωθούν σε λίγες ημέρες θα πρέπει οι επιτυχόντες να κατάθεσουν τα δικαιολογητικά για την πρόσληψη τους στους φορείς (μετά από την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων ).Ο σύνδεσμος για τις ενστάσεις του ΟΑΕΔ βρίσκεται στο τέλος της σελίδας.

 

Ποια είναι η διαδικασία της ένστασης στο ΟΑΕΔ για τις 10000 προσλήψεις ΥΕ με την κοινωφελή εργασία.

Κατά των ανωτέρω πινάκων επιτρέπεται η υποβολή, με ηλεκτρονικό τρόπο, ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ιριών (3) εργάσιμων ημερών προς το -Δ.Σ του ΟΑΕΔ , που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της καταχώρισης των πινάκων στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού (www.oaed.gr).

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αφορούν στην ένσταση κατατίθενται αυτοπροσώπως ή δια νομίμων αντιπροσώπων (με εξουσιοδότηση) στο αρμόδιο ΚΠΑ2, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των τριών (3) εργάσιμων ημερών. Τα ΚΠΑ2 υποβάλλουν άμεσα τα κατατεθέντα δικαιολογητικά, με ηλεκτρονική σάρωση συνοδευόμενα με πιθανή πρόταση της Υπηρεσίας (ΚΠΑ2), σχετικά με την αποδοχή ή μη της ένστασης, στη Διεύθυνση Απασχόλησης της Διοίκησης του ΟΑΕΔ.

READ  Γυναίκα σήκωσε το φόρεμα και ψέκασε απόκρυφα σημεία της μέσα σε μαγαζί

Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων από το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ., εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, εγκρίνεται από τον Διοικητή του ΟΑΕΔ ή από άλλο όργανο που ορίζεται με απόφασή του, ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ανέργων, ο οποίος αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ. και η έκδοσή του ανακοινώνεται, στον πίνακα ανακοινώσεων της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2.) του ΟΑΕΔ Εκτός από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, καταρτίζονται και πίνακες κατάταξης επιτυχόντων ανά φορέα, καθώς και πίνακες κατάταξης επιλαχόντων ανά φορέα και επιλογή με βάση τις δηλωθείσες προτιμήσεις. Οι άνεργοι που περιλαμβάνονται στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία υπόδειξης τους στους επιβλέποντες φορείς.

Οσοι από την επομένη της προθεσμίας λήξης υποβολής των αιτήσεων τους, απώλεσαν προσωρινά την ιδιότητα του ανέργου λόγω απασχόλησης, ασθένειας κλπ και την επανακτούν μέχρι την ημερομηνία υπόδειξης τους στους επιβλέποντες φορείς, επανεγγράφονται στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με τα ίδια αρχικά κριτήρια εγγραφής. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν  για όσους απώλεσαν προσωρινά την ιδιότητα του ανέργου λόγω μη ανανέωσης του δελτίου ανεργίας τους.

 ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

1. Δεν αναγνωρίστηκαν καθόλου τα μόρια ανεργίας του/της συζύγου μου

2. Διαφωνώ με τον υπολογισμό της ανεργίας του/της συζύγου μου

3. Δεν προσμετρήθηκαν όλα τα μόρια ανεργίας μου

4. Δε μου αναγνωρίστηκε η μονογονεϊκότητα

5. Διαφωνώ με τον υπολογισμό των μορίων της μονογονεϊκότητας

READ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Βρήκαμε το Lower του Αλέξη Τσίπρα

6. Διαφωνώ με τον υπολογισμό των μορίων για το/τα ανήλικο/ανήλικα τέκνο/τέκνα μου

7. Δεν έγινε δεκτή η προϋπόθεση συμμετοχής μου ως μέλος της ηλικιακής ομάδας 18-29

8. Διαφωνώ με τον υπολογισμό των μορίων της ηλικίας μου

9. Δεν έγινε δεκτή η μακροχρόνια ανεργία μου

10. Δεν υπολογίστηκε το πτυχίο μου ως προϋπόθεση συμμετοχής

11. Διαφωνώ με τον υπολογισμό του ατομικού / οικογενειακού μου εισοδήματος,

12. Άλλοι λόγοι.

Παράδειγμα: Αν εμπίπτετε στις περίπτωσεις 1 και 8 τότε στο πεδίο Λόγοι Ένστασης συμπληρώνετε τα παρακάτω:  1. Δεν αναγνωρίστηκαν καθόλου τα μόρια ανεργίας του/της συζύγου μου  8. Διαφωνώ με τον υπολογισμό των μορίων της ηλικίας μου ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα τυχόν δικαιολογητικά που επιθυμεί να προσκομίσει ο ενιστάμενος, υποβάλλονται στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) στην οποία ανήκει.

ΚάντεΕΔΩ.http://www.oaed.gr/index.php?option=com_programms&view=free&id=9&Itemid=932&lang=el   ηλεκτρονικά τις ενστάσεις προς τον ΟΑΕΔ

www.dikaiologitika.gr 

Loading...
loading...

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

Loading Facebook Comments ...

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ