Αρχική » Οι 28 νέες ειδικότητες για τα 800 ευρώ – 577.002 εταιρίες και 160.000 επιστήμονες

Οι 28 νέες ειδικότητες για τα 800 ευρώ – 577.002 εταιρίες και 160.000 επιστήμονες

από admin
Μέχρι χτες βράδυ στα μέτρα της ΕΡΓΑΝΗΣ είχαν ενταχθεί 577.002 επιχειρήσεις που απασχολούν 870.510 εργαζόμενους, ενώ στην λίστα για τα 800 ευρώ είχαν ήδη ενταχθεί 792.300

Διευρύνεται η λίστα με τα επαγγέλματα που πλήττονται από την πανδημία και από σήμερα μπαίνουν άλλες 28 ειδικότητες που απασχολούν 160.000 εργαζόμενους που θα επιδοτηθούν με την ειδική αποζημίωση των 800 ευρώ.

Μέχρι χτες βράδυ στα μέτρα της ΕΡΓΑΝΗΣ είχαν ενταχθεί 577.002 επιχειρήσεις που απασχολούν 870.510 εργαζόμενους, ενώ στην λίστα για τα 800 ευρώ είχαν ήδη ενταχθεί 792.300, εκ των οποίων ήδη έχουν λάβει το επίδομα 686.100 εργαζόμενοι.
Στους 160.077 ήταν ο αριθμός των επιστημόνων που εντάχθηκαν σε προγράμματα τηλεκατάρτισης για τα 600 ευρώ.Σήμερα αναμένεται να δημοσιευτεί στο ΦΕΚ η ΚΥΑ που επεγράφη από τον Γιάννη Βρούτση η οποία προβλέπει ότι θα ενταχθούν στο καθεστώς της ειδικής αποζημίωσης και οι εργαζόμενοι οι οποίοι απασχολούνται σε πάνω από έναν εργοδότη και  κάποιος/οι  εξ αυτών δεν έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας τους και εφόσον οι ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησής τους δεν ξεπέρασαν το 30% των συνολικών ωρών εργασίας τους με βάση τις συμβάσεις εργασίας τους, από 15/3/2020 έως και 20/4/2020.
Όλοι οι παρακάτω δικαιούχοι οι οποίοι υπολογίζονται περίπου στους 160.000 συμπολίτες μας θα υποβάλλουν σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο στην ειδική πλατφόρμα του Π.Σ Εργάνη και η αποζημίωση των 800 ευρώ θα είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και μη συμψηφιστέα με άλλες οφειλές.


 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
 • Λατόμοι, ασβεστοποιοί
  Σμυριδορύκτες
  Δασεργάτες – ρητινοσυλλέκτες
  Καπνεργάτες
  Αγγειοπλάστες – κεραμοποιοί – πλινθοποιοί
  Μισθωτοί ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης
  Μουσικοί-τραγουδιστές μέλη του οικείου επαγγελματικού σωματείου
  Ηθοποιοί
  Υποδηματεργάτες
  Χειριστές-βοηθοί χειριστών κινηματογράφου
  Ελεγκτές κινηματογράφου -θεάτρου
  Ταμίες κινηματογράφου -θεάτρου
  Τεχνικοί- κινηματογράφου & τηλεόρασης
  Ταξιθέτες θεάτρου – κινηματογράφου
  Χειριστές εκσκαπτικών ανυψωτικών οδοποιητικών κ.λ.π. μηχανημάτων
  Μισθωτοί τουριστικού – επισιτιστικού κλάδου
  Χορευτές – μέλη των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων
  Τεχνικοί απασχολούμενοι σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων
Εξαιρέσεις

–    Εξαιρούνται όσοι είναι δικαιούχοι και έλαβαν ή λαμβάνουν ή θα λάβουν επίδομα τακτικής ανεργίας εντός του διαστήματος από 1/1/2020 μέχρι και 30/4/2020.
–    Οι μισθωτοί του τουριστικού – επισιτιστικού κλάδου, των οποίων η τακτική επιδότηση ανεργίας   έληξε τον Δεκέμβριο του έτους 2019.
–    Οι οικοδόμοι, δικαιούχοι του δωροσήμου Πάσχα 2020, με εξαίρεση όσους εξ αυτών είναι δικαιούχοι και έλαβαν ή λαμβάνουν ή θα λάβουν επίδομα τακτικής ανεργίας εντός του διαστήματος από 1/1/2020 μέχρι και 30/4/2020.
–    Οι φορτοεκφορτωτές, που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Β΄ Φορτοεκφορτωτών, Λιμένα και Ξηράς του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών (ΕΜΦ), καθώς και οι  φορτοεκφορτωτές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Α΄ (ΕΜΦ), εφόσον προσκομίσουν Λογαριασμό Ασφαλισμένου ή Βεβαίωση Ασφαλισμένου από τον e-ΕΦΚΑ, με την οποία βεβαιώνεται η ασφάλισή τους στον αντίστοιχο κωδικό ειδικότητας του εκφορτωτή λιμένα ή ξηράς, για το προγενέστερο χρονικό διάστημα από την έκδοση της παρούσας.
–    Τα πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του ξεναγού και είναι υπόχρεα καταβολής εισφορών στον e – ΕΦΚΑ Πλ. Συντάγματος. Εξαιρούνται όσοι είτε είναι δικαιούχοι της παράτασης της τακτικής επιδότησης ανεργίας του άρθρου έβδομου της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 68) όπως ισχύει,  είτε είναι δικαιούχοι των μέτρων οικονομικής ενίσχυσης του άρθροu όγδοου της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 68), όπως ισχύει, για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του ν.4387/2016 (Α’ 85) όπως ισχύει.
–    Οι τουριστικοί συνοδοί, που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τουριστικές επιχειρήσεις όλης της χώρας, καταχωρημένοι στο μητρώο μελών του πανελλήνιου σωματείου τουριστικών συνοδών, εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση του μητρώου μελών του οικείου σωματείου περί της εγγραφής τους ως μέλος μέχρι το έτος 2019, με εξαίρεση όσους εξ αυτών είναι δικαιούχοι και έλαβαν ή λαμβάνουν ή θα λάβουν επίδομα τακτικής ανεργίας εντός του διαστήματος από 1/1/2020 μέχρι και 30/4/2020.
–    Οι αποκλειστικές/οί νοσοκόμοι, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο  Μητρώο αποκλειστικών νοσοκόμων, που τηρείται στις Διοικήσεις των 7 Υγειονομικών Περιφερειών (ΔΥΠΕ) του Υπουργείου Υγείας. και δεν είναι υπόχρεοι υποβολής ΑΠΔ στον e- ΕΦΚΑ.
–    Οι εργαζόμενοι στην περιοχή του Αγίου Όρους για λογαριασμό της Ιερής Κοινότητας, Ιερών Μονών και των εξαρτημάτων τους και είναι υπόχρεοι καταβολής εισφορών στον e – ΕΦΚΑ Ουρανούπολης και Πολυγύρου.
–    Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι απασχολούνται σε πάνω από έναν εργοδότη και  κάποιος/οι  εξ αυτών δεν έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας τους και εφόσον οι ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησής τους δεν ξεπέρασαν το 30% των συνολικών ωρών εργασίας τους με βάση τις συμβάσεις εργασίας τους, από 15/3/2020 έως και 20/4/2020.
–    Οι εργαζόμενοι στην ΔΕΘ – HELEXPO ΑΕ, εφόσον δεν είναι δικαιούχοι και δεν έλαβαν ή δεν λαμβάνουν ή δεν θα λάβουν επίδομα τακτικής ανεργίας εντός του διαστήματος από 1/1/2020 μέχρι και 30/4/2020.Διαδικασία λήψης της  αποζημίωσης ειδικού σκοπού
Οι δικαιούχοι υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ. Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού πραγματοποιείται κατόπιν διασταύρωσης και ελέγχου των στοιχείων των δυνητικά δικαιούχων με τα στοιχεία που τηρούνται στα Π.Σ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και σχετικά αρχεία λοιπών συναρμόδιων φορέων.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com

www.bankingnews.grLoading...

You may also like

Αφήστε Σχόλιο

paradrasi.gr

Paradrasi.gr is your news website.. We provide you with the latest breaking news from all over the world.

Newsletter

Κάντε εγγραφή στο newsletter για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις!

Τελευταία Άρθρα

@2023 – Διακαιώματα κατωχυρωμένα – created by  Internet Wizards