Κτήρια στα κόκκινα σε διάφορες χώρες, Αμερική, Ν. Αφρική, Κάτω χώρες, Αγγλία κλπ & ένα Q drop ( μήνυμα των Q) που μας..

…πληροφορεί ότι το κόκκινο χρώμα είναι προειδοποίηση για κάτι πολύ μεγάλο που έρχεται.

sinomosiologos.blogspot.com katohika

READ  Απίστευτο Video "Εικόνες δορυφόρου": Απεικονίζεται εντυπωσιακή μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, πάνω από την Ιταλία
Loading...