Κτήρια στα κόκκινα σε διάφορες χώρες, Αμερική, Ν. Αφρική, Κάτω χώρες, Αγγλία κλπ & ένα Q drop ( μήνυμα των Q) που μας..

…πληροφορεί ότι το κόκκινο χρώμα είναι προειδοποίηση για κάτι πολύ μεγάλο που έρχεται.

ΚΑΤΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΆΛΟ ΕΡΧΕΤΑΙ, ΚΑΤΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΆΛΟ ΕΡΧΕΤΑΙΚΑΤΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΆΛΟ ΕΡΧΕΤΑΙ, ΚΑΤΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΆΛΟ ΕΡΧΕΤΑΙsinomosiologos.blogspot.com katohika

Loading...