Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του Τζόκερ [αριθμός κλήρωσης 2518] για πάνω από 1.500.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί στη κλήρωση Τζόκερ είναι οι εξής: 18, 42, 28, 22, 5 και αριθμός Τζόκερ το 20.   

Loading...