Προεκλογικά «δώρα» στους δήμους με προσλήψεις προσωπικού – μόνιμου, αορίστου και ορισμένου χρόνου – αλλά και διευκολύνσεις στην απονομή ιθαγένειας προβλέπει το νομοσχέδιο του υπ. Εσωτερικών που κατετέθη στη Βουλή.

Το νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων:

Περισσότερες προσλήψεις, κατ’ εξαίρεση της αναστολής που ισχύει από το 2010 κατά την προεκλογική περίοδο.
Αύξηση κατά 400 άτομα (σε 1.333 από 900) όσων προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου
Διευκόλυνση προϋποθέσεων μετατάξεων
Χαλάρωση των προϋποθέσεων για χορήγηση ιθαγένειας σε αλλοδαπούς.

Ειδικότερα:

Προσλήψεις στην προεκλογική περίοδο. Προεκλογικά «δώρα»

Επεκτείνονται οι εξαιρέσεις από την αναστολή των προσλήψεων κατά την προεκλογική περίοδο (άρθρο 17)του ν.3870/2010), στις οποίες συμπεριλαμβάνονται:

ι) οι διορισμοί και οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού ι.δ.α.χ. στους ο.τ.α. α΄και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, εφόσον οι σχετικές προκηρύξεις δημοσιευθήκαν από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) πριν την προκήρυξη των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών

ιι) οι διορισμοί , οι προσλήψεις και κάθε υπηρεσιακή μεταβολή για την πλήρωση των θέσεων της υπ’ αριθμ 3Κ/2018 προκήρυξης του ΑΣΕΠ

ιιι) η διαδικασία μετάταξης ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας σύμφωνα με το άρθρο 278 του ν.4555/2018

ιω) οι προσλήψεις του έκτακτου προσωπικού με αντίτιμο και λοιπές καταβολές και των αυταοσχολουμένων στα προγράμματα δακοκτονίας

ω) η κάλυψη των οργανικών θέσεων των ο.τ.α. από προσωπικό που κατατάχθηκε σε προσωρινούς πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν.4483/2017 και

ωι) οι προσλήψεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.Προεκλογικά, Άρωμα εκλογών: Προεκλογικά «δώρα»- Δίνουν ιθαγένεια σωρηδόν – Νέες προσλήψεις σε δήμους

4α. Αυξάνεται, κατά τετρακόσια (400) άτομα [χίλια τριακόσια τριάντα τρία (1.333) από εννιακόσια (900), που ισχύει σύμφωνα με τη μνημονευόμενη κ.υ.α.], ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός των ατόμων που προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας ι.δ.ο.χ. ή συνάπτουν σύμβαση μίσθωσης έργου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 1 εδ.β’ της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.)

β αυξάνονται επίσης οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου του προσωπικού των ΟΤΑ α και β βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών..)

Προεκλογικά, Άρωμα εκλογών: Προεκλογικά «δώρα»- Δίνουν ιθαγένεια σωρηδόν – Νέες προσλήψεις σε δήμους

Σχολικοί φύλακες.Προεκλογικά «δώρα»

Προεκλογικά, Άρωμα εκλογών: Προεκλογικά «δώρα»- Δίνουν ιθαγένεια σωρηδόν – Νέες προσλήψεις σε δήμους

Δημοτικοί ραδιοφωνικοί ή τηλεοπτικοί σταθμοί

«Παρέχεται η δυνατότητα σύστασης ενώσεων δημοτικών ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών επιχειρήσεων με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από δύο ή περισσότερες δημοτικές επιχειρήσεις ειδικού σκοπού, με αντικείμενο τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού».

Προεκλογικά, Άρωμα εκλογών: Προεκλογικά «δώρα»- Δίνουν ιθαγένεια σωρηδόν – Νέες προσλήψεις σε δήμους

Τροποποιήσεις στην απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας

Προεκλογικά, Άρωμα εκλογών: Προεκλογικά «δώρα»- Δίνουν ιθαγένεια σωρηδόν – Νέες προσλήψεις σε δήμους

Loading...

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here